นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

1. การเป็นสมาชิก

               1.1. การเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก ในการใช้บริการของ datastack.live คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน datastack.live และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการรอบถัดไปจากวิธีการชำระเงินของคุณ (ดูที่ “การยกเลิก” ด้านล่าง) 

               1.2. เราอาจเสนอแผนให้บริการการเป็นสมาชิกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแผนหรือการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการขายแบบพิเศษที่เสนอโดยบุคคลที่สามร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว แผนให้บริการการเป็นสมาชิกบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ “ตั้งค่าการชำระเงิน ” ที่อยู่ด้านข้างแถบเมนูบนหน้าเว็บไซต์ datastack.live

2. การเรียกเก็บค่าบริการ

               2.1 รอบการเรียกเก็บค่าบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการ datastack.live และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่เรียกเก็บค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน ” ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่สำหรับการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ หรือหากการชำระค่าบริการสมาชิกของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน ไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ “ตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อดูวันที่สำหรับการชำระค่าบริการครั้งถัดไป เราอาจทำการอนุมัติวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อเป็นค่าสมาชิกหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านทางวิธีต่างๆ รวมถึงอนุมัติเงินจำนวนไม่เกินค่าบริการหนึ่งเดือนโดยประมาณ ทันทีที่คุณลงทะเบียน

               2.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ datastack.live คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิก คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด

               2.3. การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน” นอกจากนี้ เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังการอัปเดตข้อมูลใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระเงินดังกล่าว

               2.4 การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิก เราสามารถเปลี่ยนแปลงแผนให้บริการสมาชิกและราคาการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแผนให้บริการสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. นโยบายการยกเลิก

               คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ datastack.live ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ datastack.live ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่หน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน” และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก บัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการรอบปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวันที่ที่บัญชีจะปิดลงได้ โดยคลิกที่ “ตั้งค่าการชำระเงิน” ในกรณีที่คุณสมัครลงทะเบียนกับ datastack.live โดยใช้บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน และต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามรายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โดยการไปที่บัญชีของคุณที่เชื่อมต่อกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวแล้วปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการจาก datastack.live ผ่านทางบุคคลที่สามรายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณ โดยไปที่บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามรายดังกล่าว

4. นโยบายการเปลี่ยนคืน

               หากคุณต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจ datastack.live ของคุณและถูกเรียกเก็บผ่าน Omise อยู่ในปัจจุบัน เข้าถึงบัญชี ของคุณผ่าน datastack.live โดยตรง และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง การอัปเกรดแพ็คเกจของคุณจะมีผลโดยทันที จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับแพ็คเกจใหม่ ณ เวลาที่ทำการอัปเกรดและวันที่เรียกเก็บจะมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานของแพ็คเกจก่อนหน้านี้ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

 

DATASTACK.LIVE

บริษัท ริชมอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ริชมอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 555/42 หมู่บ้านฟิฟธ์อเวนิว หมู่ที่2 ซอย1
ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองจ๊อม
สันทราย, เชียงใหม่ 50210
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ : 095 336 9496

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0505560002963

copyright © 2021 DataStack.live All Rights Reserved. Power by Behind


นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

1. การเป็นสมาชิก

               1.1. การเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก ในการใช้บริการของ datastack.live คุณต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน datastack.live และให้วิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา “วิธีการชำระเงิน” หมายถึงวิธีการสำหรับการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ โดยอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะๆ และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีที่คุณมีอยู่กับบุคคลที่สาม เว้นแต่ในกรณีที่คุณยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงวันที่เรียกเก็บค่าบริการ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการรอบถัดไปจากวิธีการชำระเงินของคุณ (ดูที่ “การยกเลิก” ด้านล่าง) 

               1.2. เราอาจเสนอแผนให้บริการการเป็นสมาชิกที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงแผนหรือการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการขายแบบพิเศษที่เสนอโดยบุคคลที่สามร่วมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สามดังกล่าว แผนให้บริการการเป็นสมาชิกบางประเภทอาจมีเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน ซึ่งจะมีการเปิดเผยในเวลาที่คุณสมัครลงทะเบียนหรือในการสื่อสารกับคุณโดยทางอื่น คุณสามารถค้นหารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณได้โดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกที่ลิงก์ “ตั้งค่าการชำระเงิน ” ที่อยู่ด้านข้างแถบเมนูบนหน้าเว็บไซต์ datastack.live

2. การเรียกเก็บค่าบริการ

               2.1 รอบการเรียกเก็บค่าบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสมาชิกในการใช้บริการ datastack.live และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณ เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่เรียกเก็บค่าบริการที่ระบุไว้ในหน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน ” ของคุณ โดยระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อสมัครลงทะเบียนใช้บริการ ในบางกรณี วันที่สำหรับการชำระค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากวิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถใช้ชำระค่าบริการได้สำเร็จ หรือหากการชำระค่าบริการสมาชิกของคุณเริ่มต้นในวันที่ที่ไม่มีอยู่ในบางเดือน ไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกที่ลิงก์ “ตั้งค่าการชำระเงิน” เพื่อดูวันที่สำหรับการชำระค่าบริการครั้งถัดไป เราอาจทำการอนุมัติวิธีการชำระเงินของคุณเพื่อเป็นค่าสมาชิกหรือค่าบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านทางวิธีต่างๆ รวมถึงอนุมัติเงินจำนวนไม่เกินค่าบริการหนึ่งเดือนโดยประมาณ ทันทีที่คุณลงทะเบียน

               2.2. วิธีการชำระเงิน ในการใช้บริการของ datastack.live คุณต้องให้วิธีชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีไว้กับเรา คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บผ่านวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่พร้อมใช้งานสำหรับการชำระค่าบริการการสมัครสมาชิก คุณยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้อันเนื่องมาจากการหมดอายุ จำนวนเงินไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราสามารถระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะสามารถเรียกเก็บค่าบริการผ่านวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้ สำหรับวิธีการชำระเงินบางประเภท ผู้ออกใบเรียกเก็บค่าบริการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด

               2.3. การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยไปที่หน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน” นอกจากนี้ เราอาจอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการชำระเงิน หลังการอัปเดตข้อมูลใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าบริการด้วยวิธีการชำระเงินดังกล่าว

               2.4 การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนให้บริการสมาชิก เราสามารถเปลี่ยนแปลงแผนให้บริการสมาชิกและราคาการให้บริการได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงราคาหรือแผนให้บริการสมาชิกของคุณจะมีผลหลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

3. นโยบายการยกเลิก

               คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณได้ทุกเมื่อ โดยคุณจะยังสามารถเข้าถึงบริการของ datastack.live ได้จนถึงช่วงสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการของคุณ ทั้งนี้ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งานหรือเนื้อหาของ datastack.live ที่ไม่ได้รับชม หากต้องการยกเลิก ไปที่หน้า “ตั้งค่าการชำระเงิน” และทำตามคำแนะนำเพื่อยกเลิก หากคุณยกเลิกการเป็นสมาชิก บัญชีของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติ ณ เวลาสิ้นสุดการเรียกเก็บค่าบริการรอบปัจจุบันของคุณ คุณสามารถตรวจสอบวันที่ที่บัญชีจะปิดลงได้ โดยคลิกที่ “ตั้งค่าการชำระเงิน” ในกรณีที่คุณสมัครลงทะเบียนกับ datastack.live โดยใช้บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามเป็นวิธีการชำระเงิน และต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณ คุณอาจต้องดำเนินการผ่านบุคคลที่สามรายดังกล่าว ตัวอย่างเช่น โดยการไปที่บัญชีของคุณที่เชื่อมต่อกับบุคคลที่สามรายดังกล่าวแล้วปิดใช้การต่ออายุอัตโนมัติ หรือยกเลิกการสมัครใช้บริการจาก datastack.live ผ่านทางบุคคลที่สามรายดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลการเรียกเก็บเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก datastack.live ของคุณ โดยไปที่บัญชีของคุณที่มีอยู่กับบุคคลที่สามรายดังกล่าว

4. นโยบายการเปลี่ยนคืน

               หากคุณต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจ datastack.live ของคุณและถูกเรียกเก็บผ่าน Omise อยู่ในปัจจุบัน เข้าถึงบัญชี ของคุณผ่าน datastack.live โดยตรง และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง การอัปเกรดแพ็คเกจของคุณจะมีผลโดยทันที จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับแพ็คเกจใหม่ ณ เวลาที่ทำการอัปเกรดและวันที่เรียกเก็บจะมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ใช้งานของแพ็คเกจก่อนหน้านี้ คุณจะไม่ได้รับเงินคืน

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

 

DATASTACK.LIVE

บริษัท ริชมอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่ 555/42 หมู่บ้านฟิฟธ์อเวนิว
หมู่ที่2 ซอย1
ถนนเชียงใหม่-พร้าว
ตำบลหนองจ๊อม
สันทราย, เชียงใหม่
50210
ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ของธุรกิจ :
095 336 9496

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
0505560002963

copyright © 2021 DataStack.live
All Rights Reserved. Power by Behind